Политика за поверителност

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

“Чакра БГ ” ООД е създадена през ноември 2018г. и представлява холистичен център с основна дейност:

 • източни и терапевтични масажи, йога практики, аюрведични консултации, ароматерапия, звукотерапия, енергийни практики, обучителни курсове и организация на семинари, биорезонанс, алтернативни методики за обучение и лечение, производство на натурална козметика, диетология, здравословен начин на живот, онлайн магазин, търговия с натурални и здравословни продукти, консултантски услуги

Чакра БГ ООД е собственик само и единствено на интернет сайт  www.chakra.bg, който представлява информативен сайт с дейностите на фирмата, медийна реклама както и електронен функционален магазин.

Данни за контакт с Чакра БГ ООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: град София, кв. Хиподрума, ул.Юнак 22

Телефон: 0895613555

Работно време: всеки ден от 8.00ч. до 21.00ч.

Ел. поща: chakrayoga@abv.bg

Интернет страници: wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: chakrayoga@abv.bg

Тел: 0897777012

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

 

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:

Име: Име и фамилия

Контакти: Електрона поща, телефонен номер, рождена дата и година на раждане

Специални категории данни, които обработваме:

Не обработваме данни относно вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Данните, които обработваме за вас, са ни предоставени лично от вас, от ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Директен маркетинг, известяване за всички наши нови продукти, свързани с вашето здраве, нови организирани събития, новости в йога практиките, новости в масажните терапии, напомняне и известяване за ваши резервации относно йога класове и масажи, известяване за наши промоционални предложения, всички промени в графиците ни за йога и масажи и нови или актуални цени, промоции на нашите продукти и услуги и др., които не са непозволени според закона
 • За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването се основава на Вашето съгласие
 • Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.
 • Сключване или изпълнение на договор

Съгласие:

Със съгласието ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ЧАКРА БГ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на втори и трети лица без предварително да получи вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

ЧАКРА БГ ООД ще съхранява вашите лични данни не по – дълъг период от времето, през което сте регистрирани като потребители или до момента, в който съгласието Ви за обработка на данните бъде оттеглено, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.  При вички положения данните ще бъдат съхранявани в минимални срокове, необходими за предоставянето на съответния продукт или услуга или за срока на регистрацията Ви в сайта, като след това данните ще бъдат заличени при спазване на съответните правила.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЧАКРА БГ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглили своето съгласие;

– когато сте възразили срещу обработването;

– когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите вашето съгласие за обработката на личните ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЧАКРА БГ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ЧАКРА БГ ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:

www.chakra.bg

 

Специални празнични намаления на цените до края на декември! Възползвай се от намаления до -30% от стандартните цени от 01.12 до 31.12.2021гВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК
+
bg_BG
en_US bg_BG