AЩАНГА-ВИНЯСА

Основата на Ащанга- виняса йога е Сурия Намаскар ( Слънчевият поздрав), заложени са асани от класическата йога и специфично дишане в тях, свързано с преливането от поза- в поза. В Ащанга виняса йога се учим да разбираме на първо място себе си, да опознаем тялото и неговите способности и състояния, които надхвърлят очакванията на практикуващия над точката на възприемане за безкрайност. От значение в Ащанга- виняса е не колко асани ще успеем да изпълним, а как! Нашите слънчеви инструктори ще съумеят да ви мотивират и дисциплинират, така че да повярвате в себе си, във възможностите си и да бликате от енергия и здраве, както вътрешно, така и външно.