ВИНЯСА ФЛОУ

Този клас ще се хареса на онези, които търсят модерен начин да освободят стреса чрез йога, изпълнена с динамика в съчетание с потока на дъха. Позите наподобяват танц и имат вълнообразен характер с преливане от една в друга, съобразно специфично дишане. Спомнете си за Слънчевия поздрав, който е типична виняса. Характеризиращ се с разнообразие, този стил е подходящ за по- динамичните натури, които търсят ритъма на движението. Не очаквайте да скучаете в часовете Виняса Флоу. След тях ще усещате тялото си силно, духа- умиротворен, ума- като част от една спокойна система, а сърцето, изпълнено с любов към живота.