Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи Условия от дата 28.10.2018 г. за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Чакра БГ ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост, бл.295, вх.Б., ап.19., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204885629, тел.: 0897777012, e-mail: chakrayoga@abv.bg.

wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg е информативен уебсайт, както и сайт за електронна търговия, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от www.chakra.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.chakra.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg, да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg.

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.chakra.bg стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между Чакра БГ ООД, което е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост, бл.295 ,вх.Б.,ап.19., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204885629, тел.: 0897777012, e-mail: chakrayoga@abv.bg и е продавач от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.chakra.bg (наричан за кратко уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.chakra.bg магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на www.chakra.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.chakra.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Чакра БГ ООД. При извършване на промени в Общите условия Чакра БГ ООД се задължава да публикува новите Общи условия в www.HYPERLINK “https://www.chakra.bg/”chakra.bg и да напише датата, на която са актуализирани. www.chakra.bg  съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

www.chakra.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.chakra.bg и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле “Добавете коментар към поръчката”). С отбелязване на отметка “Прочетох и се съгласявам с общите условия”, която се намира на страницата при завършване на поръчката (checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента, се съхранява от www.chakra.bg.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.chakra.bg, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за вас в полетата, натискате бутона „Продължение”.

След като се регистрирате, можете да влезете във вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

“Чакра БГ ” ООД е създадена през ноември 2018г. и представлява холистичен център с основна дейност:

 • източни и терапевтични масажи, йога практики, аюрведични консултации, ароматерапия, звукотерапия, енергийни практики, обучителни курсове и организация на семинари, биорезонанс, алтернативни методики за обучение и лечение, производство на натурална козметика, диетология, здравословен начин на живот, онлайн магазин, търговия с натурални и здравословни продукти, консултантски услуги

Чакра БГ ООД е собственик само и единствено на интернет сайт  www.chakra.bg, който представлява информативен сайт с дейностите на фирмата, медийна реклама както и електронен функционален магазин.

Данни за контакт с Чакра БГ ООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: град София, кв. Хиподрума, ул.Юнак 22

Телефон: 0895613555

Работно време: всеки ден от 8.00ч. до 21.00ч.

Ел. поща: chakrayoga@abv.bg

Интернет страници: wHYPERLINK “https://www.chakra.bg/”ww.chakra.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: chakrayoga@abv.bg

Тел: 0897777012

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

 

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:

Име: Име и фамилия

Контакти: Електрона поща, телефонен номер, рождена дата и година на раждане

Специални категории данни, които обработваме:

Не обработваме данни относно вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Данните, които обработваме за вас, са ни предоставени лично от вас, от ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Директен маркетинг, известяване за всички наши нови продукти, свързани с вашето здраве, нови организирани събития, новости в йога практиките, новости в масажните терапии, напомняне и известяване за ваши резервации относно йога класове и масажи, известяване за наши промоционални предложения, всички промени в графиците ни за йога и масажи и нови или актуални цени, промоции на нашите продукти и услуги и др., които не са непозволени според закона
 • За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването се основава на Вашето съгласие
 • Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.
 • Сключване или изпълнение на договор

Съгласие:

Със съгласието ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ЧАКРА БГ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на втори и трети лица без предварително да получи вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

ЧАКРА БГ ООД ще съхранява вашите лични данни не по – дълъг период от времето, през което сте регистрирани като потребители или до момента, в който съгласието Ви за обработка на данните бъде оттеглено, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.  При вички положения данните ще бъдат съхранявани в минимални срокове, необходими за предоставянето на съответния продукт или услуга или за срока на регистрацията Ви в сайта, като след това данните ще бъдат заличени при спазване на съответните правила.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЧАКРА БГ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглили своето съгласие;

– когато сте възразили срещу обработването;

– когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ЧАКРА БГ ООД да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите вашето съгласие за обработката на личните ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЧАКРА БГ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ЧАКРА БГ ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:

www.chakra.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

www.chakra.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.

www.chakra.bg не носи отговорност при невярност на посочената от други производители информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

www.chakra.bg  има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.chakra.bg  има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставянена знак „(SALE)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в  менюто с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. www.chakra.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници, както и на тел. 0897777012 в работно време 8.00-21:00 часа от понеделник до неделя включително.

Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация. Чакра БГ ООД запазва правото си в случай на недостатъчна информация относно точен адрес на получаване на пратката, да използва телелефона, предоставен от клиента, за да уточни точния адрес на доставка. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Изпрати”. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван с имейл или по телефон в случай на липса в наличностите.

КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка, изберете продукт, напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „купи”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В дясната горна част на страницата ще видите виртуална снимка на „Количка”, под нея ще видите текст „Количка” и ”Завърши поръчката”. Влизате във вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да изтриете продукт от „потребителската количка”, трябва да натиснете бутон “X , който се намира срещу всеки един продукт. Избирате бутона ”Завърши поръчката”. След което попълвате всички задължителни полета. В полето ”Коментар към поръчката” ни оставете съобщение, ако желаете, можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Изпрати”. При всяка успешно направена поръчка получавате на имейл потвърждение и информация за поръчка.

ДОСТАВКА

Всички артикули, изложени в онлайн магазин www.chakra.bg, се доставят до всички населени места на територията на Република България със следната цена на доставка:

– Ако сте избрали до офис на Еконт – доставката е 3.65лв.

-Ако сте избрали до адрес -доставката ще е 7.00лв.

– За поръчки над 70.00 лв. – доставката е безплатна

*В период на промоции и намаления, www.chakra.bg  си запазва правото да променя условията по доставка, като не се задължава да информира предварително клиентите за това

При поръчки онлайн, клиентът не получава обаждане от страна на  www.chakra.bg за потвърждаване на поръчката, но получава имейл с известие за датата на доставката. Информация относно доставката, клиентът може да получи и на телефон:  0897777012 или на e-mail адрес: chakrayoga@abv.bg

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът небъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.chakra.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Всички продукти се доставят в срок от 1 работен ден от датата на постъпване на поръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 15:00 часа и населеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 15:00 часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден. Поръчки, направени в събота до 12:00 ч., се обработват и изпращат в същия ден с дата на получаване първия работен ден или понеделник. Поръчки, направени в неработен ден или по време на официалните празници, се обработват и изпращат в първия работен ден.

Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде  доставен, www.chakra.bg  ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт – телефон и имейл, посочени в поръчката.

Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на www.chakra.bg, може да бъде уведомяван с имейл  или по телефон относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента.
 2. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай www.chakra.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.
 3. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупен от него продукт до 14 календарни дни от датата на получаването му. За целта трябва да изпрати формата за връщане от сключения договор до www.chakra.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта закупената стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, с ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката (отваряне, следи от употреба, тестване и т.н.). Tранспортните разходи по връщане на продукта са за сметка на клиента, освен ако стоката не е дефектна или грешно изпратена по вина на www.chakra.bg. В такъв случай куриерската услуга е за сметка на www.chakra.bg.

Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати пратки изискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Предварително изплатени суми по върнати пратки се възстановяват от www.chakra.bg само по банков път в срок от 5 работни дни от получаванена пратката. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Клиентът е длъжен да възстанови транспортните разходи по изпращане на пратката, когато клиентът разваля сделката.

При получаване на пратката клиентът следва да провери целостта на пакета. При констатирани нарушения във външния вид на пакета, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони 0895613555, e-mail: chakrayoga@abv.bg

Всички данни, написани по-горе, са достоверни и отговарят на законодателните европейските изисквания на Република България.

 

Резервация